O nas

Niniejszym mamy zaszczyt przedstawić Państwu Polską Agencję Wierzytelności, która świadczy usługi windykacyjne w zakresie profesjonalnej, stałej obsługi prawnej na rzecz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą. Pragniemy Państwu przybliżyć zalety naszej Spółóki, jej ogólną charakterystykę, w tym przede wszystkim zakres świadczonych usług.

Polska Agencja Wierzytelności prowadzi działalność gospodarczą od września 2002 roku w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy kodeksu spółek handlowych, wpisaną przez Sąd Rejonowy SĄD GOSPODARCZY W OPOLU do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129835 i uprawniona jest do występowania we własnym imieniu w obrocie prawnym.

Gwarantujemy Państwu pełną obsługę prawną związaną z przelewem wierzytelności. Zapewniamy sprawdzenie wierzytelności pod kątem ich bezsporności i wymagalności oraz pełną skuteczność dokonywanych przez Państwa czynności prawnych związanych z cesją wierzytelności.