Windykacja należności

Ochrona przed niesłuszną windykacją

Wypadki domagania się spełnienia przedawnionych należności czy od osób, które nigdy nie zaciągały żadnych zobowiązań, nie należą niestety do rzadkości. Z tego względu oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi związane z ochroną przed niesłuszną windykacją.

Mając bogate doświadczenie w branży jesteśmy w stanie zapewnić klientowi pomoc dopasowaną do jego potrzeb.


Skontaktuj się z nami, jeśli:

Bieżąca obsługa

  • Otrzymałeś bezpodstawne wezwanie do zapłaty.
  • Zostało przeciwko Tobie wytoczone bezzasadne powództwo.
  • Komornik prowadzi już postępowanie egzekucyjne.