Porady prawne

Polska Agencja Wierzytelności świadczy usługi windykacyjne dla prowadzących działalność gospodarczą. Współpracuje w tym zakresie z kancelariami prawnymi odciążając swych klientów z konieczności ponoszenia kosztów oraz tracenia cennego czasu na konsultacje prawne. To wszystko gwarantujemy ze swej strony w trakcie prowadzenia Państwa sprawy.

Każda obsługa prawna świadczona przez Polską Agencję Wierzytelności jest dostosowana do indywidualnych potrzeb podmiotu na rzecz, którego jest świadczona i uwzględnia jego oczekiwania w powyższym zakresie.

Polska Agencja Wierzytelności prowadzi obsługę również w języku angielskim i niemieckim.


Podstawowym zamierzeniem Polskiej Agencji Wierzytelności jest pełne wykorzystanie posiadanej wiedzy prawniczej i doświadczenia w celu:

Bieżąca obsługa

Zapewnienia Klientom PAW jak najlepszej bieżącej obsługi i pomocy prawnej służącej odzyskaniu należności 

Obsługa kompleksowa

Zapewnienia kompleksowej obsługi strony prawnej konkretnych przedsięwzięć zmierzających do odzyskania długu

  100% informacji

  Zapewnienie Klientom pełnej informacji odnośnie prawnej strony podejmowanych przez Nich działań.

   Cele powyższe Polska Agencja Wierzytelności realizuje poprzez:

   Kontakty

   Utrzymywanie stałych kontaktów i współpracę z urzędami państwowymi oraz samorządowymi.

   Negocjacje

   Prowadzenie negocjacji.

    Komornicy

    Prowadzenie współpracy z kancelariami komorniczymi.

     Nadzór

     Dodatkowy nadzór sporów sądowych celem uzyskania w jak najszybszym terminie orzeczenia sądowego a w konsekwencji przeprowadzenie w możliwie najszybszym czasie skutecznej egzekucji.

     Reprezentacja

     Reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych, pozasądowych, administracyjnych i egzekucyjnych.

      Zadzwoń

      pod numer 077 441-27-08 lub wyślij wiadomość pod adres wierzytelnosci@wierzytelnosci.opole.pl Odpowiemy na każde Twoje pytanie!

      Aktywność Polskiej Agencji Wierzytelności

      Aktywność Polskiej Agencji Wierzytelności obejmuje szeroki zakres różnych dziedzin prawa dzięki ugruntowanej współpracy z kancelariami prawnymi co pozwala na udzielenie naszym Klientom pomocy prawnej w oczekiwanym przez nich zakresie. Należy nadmienić, iż każdego z Klientów traktujemy bardzo indywidualnie, szczegółowo zapoznając się z jego problemami, dbając zarówno o merytoryczną, jak i formalną stronę naszej pracy.

      wierzytelności windykacje Opole

      Podstawa działania

      Podstawą działania Polskiej Agencji Wierzytelności jest umiejętność rozwiązywania skomplikowanych problemów natury prawnej oraz stałe podążanie za zmianami prawa.

      Stosownie do potrzeb świadczymy usługi w zakresie obsługi prawnej wierzytelności bezpośrednio w siedzibie Klienta bądź w biurze spółki.

      Bieżące konsultacje świadczymy w zależności od potrzeby (o każdej porze) przy wykorzystaniu najnowszych środków komunikacji tj. w postaci telefonów, faksów lub poczty elektronicznej.

      Oferowana przez Polską Agencję Wierzytelności usługa jest w pełni profesjonalna i komplementarna. Z tego też względu mamy nadzieję iż cele stawiane przez Polską Agencję Wierzytelności są zbieżne z oczekiwaniami jej klientów co gwarantuje dla obu stron satysfakcję i zadowolenie ze wzajemnej współpracy.

      Zakres obsługi prawnej

      We współpracy z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych Jarosiński, Kuliński i Partnerzy zapewniamy pełną, bieżącą obsługę prawną m.in. w zakresie:

      • Prawa cywilnego
      • Prawa gospodarczego
      • Prawa upadłościowego i układowego
      • Prawa budowlanego, własności intelektualnej, znaków towarowych, patentów
      • Prawa antymonopolowego, nieuczciwej konkurencji
      • Prawa finansowego, papierów wartościowych i publicznego obrotu